Plagg

Taktiska och praktiska kläder och plagg för att stå emot stick och skärskador som kan uppstå vid överfall med kniv och andra vassa föremål